Akcie a bojové ukážky

18.02.2016 12:16

2. apríl              Ukážka bojov  Komoča

3. apríl              Ukážka bojov Nové Zámky

21. máj              Ukážka bojov  Nitra

28. máj              Letecký deň - ukážka bojov  Dubová

28 - 29. máj       IV. Štátny Vojensko - kultúrny festival  Tapolca (Maďarsko)

30. júl                Boje na Hrone  Starý Tekov

6. august            Ukážka bojov  Breznica

14. august          Südwind  Pohronský Ruskov

3. september      Ukážka bojov  Zemianske Kostolany